Zpracování daňových přiznání

Externí zpracování daňových přiznání na základě zaslaných podkladů:

Při zpracování daňových přiznání využíváme také spolupráci s daňovým poradcem.

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od daňového poradce: