Základní ceník poskytovaných služeb

Základní ceník poskytovaných služeb. Možnost sjednat individuální cenovou nabídku dle Vašich potřeb a požadavků.

Vedení daňové evidence

Minimální cena není stanovena, záleží na rozsahu účetnictví.

doklad (faktura, pokladní doklad, položka na výpise) 25,- Kč
účetní práce (účetní závěrka, výstupy z účetnictví, reporty) 500,- Kč/hod
daňová optimalizace pro zpracování DPPO a DPFO ve spolupráci s daňovým poradcem 750,- Kč/hod
daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcem 750,- Kč/hod

Vedení účetnictví

Minimální cena není stanovena, záleží na rozsahu účetnictví.

doklad (faktura, pokladní doklad, položka na výpise) 25,- Kč
účetní práce (účetní závěrka, výstupy z účetnictví, reporty) 500,- Kč/hod
daňová optimalizace pro zpracování DPPO a DPFO ve spolupráci s daňovým poradcem 750,- Kč/hod
daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcem 750,- Kč/hod

Vedení mzdové agendy

paušál pro vedení mzdové agendy 1 zaměstnance 250,- Kč/       rok
paušál pro vedení mzdové agendy 2—4 zaměstnanců 250,- Kč/čtvrtletí
paušál pro vedení mzdové agendy 4 a více zaměstnanců 250,- Kč/    měsíc
mzdová agenda jednoho zaměstnance (včetně ročního zúčtování) 200,- Kč
odhláška/přihláška zaměstnance 200,- Kč

Zpracování daňových přiznání

zpracování přiznání k DPH 500,- Kč
zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob od 500,- Kč
zpracování přehledů na ZP a SP od 500,- Kč
zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.500,- Kč
zpracování přiznání k silniční dani do 5-ti aut 500,- Kč
zpracování přiznání k silniční dani — každé další auto 50,- Kč
zpracování daně z nemovitosti od 750,- Kč
zpracování daně z převodu nemovitosti od 750,- Kč
hodinová sazba zpracování daňových přiznání 500,- Kč/hod
daňová optimalizace pro zpracování DPPO a DPFO ve spolupráci s daňovým poradcem 750,- Kč/hod
daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcem 750,- Kč/hod

Vzdálený dohled nad vedením účetnictví

vzdálený dohled nad vedením účetnictví 500,- Kč/hod
daňová optimalizace pro zpracování DPPO a DPFO ve spolupráci s daňovým poradcem750,- Kč/hod
daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcem750,- Kč/hod

Kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznání

kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznání500,- Kč/hod
daňová optimalizace pro zpracování DPPO a DPFO ve spolupráci s daňovým poradcem750,- Kč/hod