Vzdálený dohled nad vedením účetnictví

Účetnictví zpracovává Vaše účetní ve Vašem programu a využíváte vzdálený dohled nad vedením účetnictví.

Vzdálený dohled zahrnuje:

Vzdálený dohled může mít podobu:

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od daňového poradce: