Vedení účetnictví

Pro vedení účetnictví používám komplexní informační a ekonomický software PREMIER systém.

Vedení účetnictví zahrnuje:

Vedení účetnictví přizpůsobím Vašim požadavkům:

Zastupování na úřadech na základě udělené plné moci.

Mohu Vás zastupovat na úřadech státní správy na základě udělené plné moci. Zastupování je možné v rozsahu:

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od daňového poradce:

Povinnost vedení účetnictví mají (§1 odst. 2 Zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví):

Pro uvedený účel se do obratu započítává:

  • příjmy za zdanitelná plnění včetně přijatých záloh a příjmů za zdanitelná plnění minulých let (podléhající dani z příjmu),
  • zdanitelná plnění osvobozená od DPH,
  • DPH, pokud nejsme plátci DPH.