Vedení daňové evidence

Možnost vedení daňové evidence mají podnikatelé, kteří:

Pro vedení daňové evidence máme tyto možnosti:

Jednoduchá evidence příjmů a výdajů

Pro podnikatele, kteří jsou neplátci DPH a nejsou si jisti výhodnosti paušálních nákladů. Jednoduchá evidence daňový příjmů a výdajů včetně zohlednění odpisů majetku, stravného a nákladů na auto.
(v případě velkého množství dat vedení daňové evidence)

Jednoduchá evidence plátce DPH

Pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH a uplatňují paušální náklady v daňovém přiznání. Evidence podle §100 Zákona o dani z přidané hodnoty (235/2007 Sb.) pro účely sestavení přiznání k DPH.

Daňové evidence v programu PREMIER system

Pro podnikatele, kteří sledují skutečně příjmy a výdaje v podnikání a jsou plátci DPH (pro neplátce lze použít evidenci příjmů a výdajů).

Vedení daňové evidence zahrnuje:

Vedení daňové evidence přizpůsobím Vašim požadavkům: