Kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznání

Účetnictví zpracovává v průběhu roku Vaše účetní v libovolném programu.

Kontrolu lze provést na základě zaslaných dat emailem nebo fyzicky u Vás v kanceláři.

Kontrola účetní závěrky zahrnuje:

Následně Vám zpracuji Přiznání k dani z příjmu právnických osob, finanční výkazy a Přílohu k účetní závěrce. V komentáři Vám uvedu vysvětlení jednotlivých řádků, doplatek daně a výši záloh na další období.

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od daňového poradce: